Sahabat Nabi

Abdurrahman bin ‘Auf: Sahabat yang Super Kaya yang Pemurah dan Rendah Hati

Ditawari Harta dan Isteri, malah bertanya Pasar Ketika itu Rasul yang mulia mempersaudarakan antara Abdurrahman bin ‘Auf dengan Sa’ad bin Rabi’ – dan marilah kita dengarkan shahabat yang mulia Anas bin Malik r.a. meriwayatkan kepada kita apa yang terjadi: ”dan berkatalah Sa’ad kepada Abdurrahman: “Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya, silakan pilih separoh …

Abdurrahman bin ‘Auf: Sahabat yang Super Kaya yang Pemurah dan Rendah Hati Read More »

Abbad Bin Bisyir yang Selalu Disertai Cahaya Allah

Ketika Mush’ab bin Umeir r.a tiba di Madinah sebagai utusan dari Rasulullah saw. untuk mengajarkan seluk beluk Agama kepada orang-orang Anshar yang telah bai’at kepada Nabi dan membimbing mereka melakukan shalat, maka ‘Abbad bin Bisyir r.a. adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. la datang menghadiri majlis Mush’ab dan mendengarkan da’wahnya, …

Abbad Bin Bisyir yang Selalu Disertai Cahaya Allah Read More »

Abdurrahman Bin Abi Bakar: Pahlawan Sampai Saat Terakhir

Ia merupakan lukisan nyata tentang kepribadian Arab dengan segala kedalaman dan kejauhannya. Sementara bapaknya adalah orang yang pertama beriman, dan “Shiddiq” yang memiliki corak keimanan yang tiada taranya terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta orang kedua ketika mereka berada dalam gua. Tetapi Abdurrahman termasuk salah seorang yang keras laksana batu karang menyatu menjadi satu, senyawa dengan …

Abdurrahman Bin Abi Bakar: Pahlawan Sampai Saat Terakhir Read More »

Abdullah Ibnu Ummi Maktum, Sahabat yang meskipun Buta, Meminta untuk Ikut Berjihad di Jalan Allah

Matanya buta sejak kecil, penduduk kota Mekah mengenalnya sebagai seorang yang rajin mencari rezeki dan belajar ilmu pengetahuan. Meskipun ia seorang tunanetra, namun semangatnya bergelora untuk belajar dan mengetahui segala yang didengarnya. Ia menggunakan pendengarannya sebagai pengganti matanya, apa yang didengarnya tidak dilupakan lagi sehingga ia mampu mengutarakan kembali apa yang pernah didengarnya dengan baik …

Abdullah Ibnu Ummi Maktum, Sahabat yang meskipun Buta, Meminta untuk Ikut Berjihad di Jalan Allah Read More »

Serial Kisah Rasulullah SAW: Perang Dzi Amar

Peperangan ini merupakan operasi militer terbesar yang dipimpin Rasulullah ﷺ , sebelum Perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Faktor penyebabnya adalah intelijen Madinah menyampaikan berita kepada Rasulullah ﷺ , bahwa ada sekelompok besar dari bani Tsa’labah dan Maharib berkumpul untuk melancarkan serangan di pinggiran Madinah. Maka Rasulullah ﷺ  mendorong kaum muslimin …

Serial Kisah Rasulullah SAW: Perang Dzi Amar Read More »

Kisah Heroik 65 Orang Sahabat Rasulullah SAW

Generasi Islam TERBAIK adanya di zaman para SAHABAT Nabi Muhammad SAW. Buku ini meski ditujukan bagi para pemuda dan pemudi yang duduk dalam tingkat SMP dan SMU, namun buku ini amat cocok untuk dinikmati oleh kalangan umum dalam setiap tingkat pendidikan apapun. 65 Kisah Sahabat Rasulullah Buku ini dengan cetakan baru yang telah mendapatkan izin …

Kisah Heroik 65 Orang Sahabat Rasulullah SAW Read More »

Abu Hurairah: Otaknya menjadi Gudang Perbendaharaan pada Masa Wahyu

Shahabat mulia Abu Hurairah termasuk salah seorang dari mereka. Sungguh dia mempunyai bakat luar biasa dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah r.a. mem­punyai kelebihan dalam seni menangkap apa yang didengarnya, sedang ingatannya mempunyai keistimewaan dalam seni meng­hafal dan menyimpan. Didengarnya, ditampungnya lalu terpatri dalam ingatannya hingga dihafalkannya, hampir tak pernah ia melupakan satu kata …

Abu Hurairah: Otaknya menjadi Gudang Perbendaharaan pada Masa Wahyu Read More »

Zubair bin ‘Awwam: Seorang Tetangga Rasulullah SAW di Sorga

Usianya waktu itu baru limabelas tahun. Dan begitulah ia telah diberi petunjuk, nur dan kebaikan selagi masih remaja. Ia benar-benar seorang penunggang kuda dan berani sejak kecilnya, hingga ahli sejarah menyebutnya bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela islam adalah Zubair bin ‘Awwam. Pada hari-hari pertama dari islam, sementara Kaum Muslimin waktu itu sedikit sekali hingga …

Zubair bin ‘Awwam: Seorang Tetangga Rasulullah SAW di Sorga Read More »

Khubaib Bin ‘Adi: Sahabat yang Syahid di Kayu Salib

Tampakkah oleh anda sekalian tubuh yang di salib itu? Nah, inilah dia judul pelajaran kita hari ini, wahai semua anak manusia! Benar. tubuh yang disalib di hadapan kalian itulah sekarang yang jadi judul dan mata pelajaran, dan jadi contoh teladan dan sekaligus guru. Namanya Khubaib bin ‘Adi. Hafalkan benar dengan baik nama yang mulia ini! …

Khubaib Bin ‘Adi: Sahabat yang Syahid di Kayu Salib Read More »

Umeir Bin Wahab: Jagoan Quraisy yang Berbalik menjadi Pembela Islam yang Gigih

Di perang Badar ia termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menumpas Islam. la seorang yang tajam penglihatan dan teliti perhitungannya. Oleh karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah Kaum Muslimin yang ikut pergi berperang dengan Rasul, dan untuk mengamat-amati apakah di belakang itu ada balabantuan atau yang masih bersembunyi. Umeir bin …

Umeir Bin Wahab: Jagoan Quraisy yang Berbalik menjadi Pembela Islam yang Gigih Read More »